TỌA ĐÀM: Viện QHKT Thanh Hóa 20 năm thành lập và phát triển

 • 6/12/2017 10:39:55 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 10 tháng 6 năm 2017, Viện quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển

(.....)

Một số hình ảnh tại buổi tọa đàm:

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/