THƯ KÊU GỌI: Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

 • 6/4/2021 11:20:49 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Kính gửi: Tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Viện QH-KT Thanh Hóa.

 Ngày 03/6/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa có Thư kêu gọi Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Thay mặt BLĐ, Chuyên môn, Công đoàn và các tổ chức, đoàn thể Viện QH-KT Thanh Hóa, kêu gọi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC, NLĐ) của Viện nhiệt liệt hưởng ứng chung tay góp sức tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Thư kêu gọi của UBND tỉnh Thanh Hóa với mức tối thiểu mỗi CBVC, NLĐ ủng hộ một ngày lương (khuyến khích sự hảo tâm của các cá nhân có thể ủng hộ nhiều hơn một ngày lương).

1. Đề nghị lãnh đạo các phòng ban, trung tâm trực thuộc Viện phát động kịp thời, sâu rộng đợt hưởng ứng và lập danh sách, tổng hợp kinh phí ủng hộ của CBVC, NLĐ thuộc đơn vị mình và gửi về phòng Tổ chức – Hành chính (giao đồng chí Lê Tất Thành – Phó trưởng phòng TC-HC, có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo công khai kết quả của cuộc vận động trên Bảng tin của Viện).

2. Giao bộ phận kế toán của Viện tiếp nhận toàn bộ kinh phí ủng hộ và gửi về: Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa; Số tài khoản: 50110001122351, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Hóa; hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa (số 16, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

Thời gian phát động: Từ ngày 04/6/2021 đến hết ngày 07/6/2021. Trân trọng cảm ơn!

TM. BLĐ VIỆN QH-KT PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Văn Tùng

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/