Thông báo kết quả thi tuyển viên chức Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa - 2023

 • 5/24/2023 5:01:50 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Hội đồng xét tuyển kỳ thi viên chức thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức Viện Quy hoạch Kiến trúc năm 2023

 

Tải quyết định tại đây 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/