Thông báo hoàn thiện hồ sơ viên chức trúng tuyển năm 2023

 • 6/20/2023 5:35:13 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa yêu cầu thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh năm 2023 nộp hồ sơ cá nhân theo danh mục theo văn bản kèm theo quyết định trực tiếp về Viện QH-KT Thanh Hóa thông qua Phòng tổ chức Hành Chính

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/