Lễ ký kết Hợp đồng tư vấn thiết kế

 • 5/8/2017 9:32:57 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 28 tháng 4 năm 2017 Viện quy hoạch- Kiến trúc Thanh Hóa ký kết hợp đồng tư vấn thiết kế với Trường phổ thông dân lập Thiệu Khánh

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/