Khảo sát địa điểm Tái định cư cho vùng bị ảnh hưởng thiên tai

 • 8/12/2019 7:59:22 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày10/8/2019, thực hiện chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa phối hợp cùng các Sở, Ban nghành và chính quyền địa phương đi khảo sát, lựa chọn địa điểm lập quy hoạch các khu tái định cư cho bà con đồng bào vùng bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt.

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/