Họp Hội đồng khoa học về phương án nhận diện thương hiệu của Viện

 • 3/23/2020 4:11:55 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 19/3/2020, Hội đồng khoa học họp bàn về phương án nhận diện thương hiệu của Viện, tham gia xây dựng phương án có các KTS, KS thuộc Viện QH-KT Thanh Hóa.

 

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/