HỘI THẢO KHOA HỌC: Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045

 • 10/15/2021 4:49:01 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 15/10/2021 Liên hiệp các hội KH&KT Thanh Hóa phối hợp với Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa; Sở Xây dựng Thanh Hóa; Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức HỘI THẢO KHOA HỌC: “Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa  thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/