Hội nghị sơ kết công tác TĐ-KT năm 2019 cụm thi đua số 4

 • 7/11/2019 2:44:03 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, cụm thi đua số 4.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/