HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư - BCH TW Đảng khóa XII

 • 2/9/2017 10:59:40 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 9/2/2017 Ban chấp hành Đảng ủy Viện QH-KT tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư - BCH TW Đảng khóa XII, tham dự và quán triệt Nghị quyết có đồng chí Lê Văn Vinh UVBTV, trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy khối báo cáo, cùng toàn thể CBVC NLĐ của Viện QH-KT Thanh Hóa tham dự hội nghị.

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/