Hội nghị Học tập, nghiên cứu, Quán triệt và Triển khai thực hiện nghị quyết

 • 8/20/2021 9:15:03 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 19/8/2021, toàn thể Ban lãnh đạo - CBNV-NLĐ Viện QH-KT Thanh Hóa tham gia trực tuyến: Học tập, Nghiên cứu, Quán triệt và triển khai thực hiện các quy định của Ban chấp hành Trung Ương Đảng; Các nghị quyết, quyết định của Bộ chính trị và các chỉ thị, kết luận của Ban bí thư khóa XIII.

\

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/