Hội nghị Học tập, nghiên cứu, Quán triệt và Triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của Trung ương Đảng

 • 1/11/2022 8:51:48 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 11/01/2022, toàn thể Ban lãnh đạo - CBNV-NLĐ Viện QH-KT Thanh Hóa tham gia trực tuyến: Học tập, Nghiên cứu, Quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch của trung ương Đảng (khóa XIII) và các nghị quyết kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/