Hội nghị Đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý năm 2020

 • 1/11/2021 10:50:48 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 8/01/2021, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị:  ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VIỆN QH-KT NĂM 2020, tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/