Hội kiến trúc sư Thanh Hóa "CHIA SẺ HƠI ẤM - ĐÓN TẾT VUI XUÂN 2022"

 • 1/17/2022 11:19:31 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Hội kiến trúc sư Thanh Hóa tổ chức chuyến đi "CHIA SẺ HƠI ẤM - ĐÓN TẾT VUI XUÂN 2022" tại Bản Kịt – xã Lũng Cao – huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

Ngày 15 tháng 01 năm 2022, Hội kiến trúc sư Thanh Hóa tổ chức chuyến đi  "CHIA SẺ HƠI ẤM - ĐÓN TẾT VUI XUÂN 2022" tại Bản Kịt – xã Lũng Cao – huyện Bá Thước, Thanh Hóa.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/