Hội đồng khoa học Viện QH-KT tổ chức Hội nghị báo cáo điều chỉnh, mở rộng QHC thị trấn Cẩm Thủy đến năm 2030

 • 7/5/2019 3:51:03 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 5 tháng 7 năm 2019 Hội đồng khoa học Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy đến năm 2030.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/