Học tập chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh"

 • 7/15/2019 8:44:35 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức xem trực tiếp Hội nghị: Học tập chuyên đề "Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh" do đài truyền hình Thanh Hóa thực hiện.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/