Giao lưu TDTT giữa các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Chào mừng 88 năm ngày thành lập đoàn TNCS HCM

 • 3/19/2019 3:00:52 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 19 tháng 3 năm 2019 Đoàn thanh niên Viện QH-KT Thanh Hóa Giao lưu TDTT giữa các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh Chào mừng 88 năm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/