Gặp mặt tri ân nguyên các lãnh đạo Viện QH-KT Thanh Hóa

 • 2/11/2019 8:40:48 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 25 tháng 01 măn 2019, Viện QH-KT Thanh Hóa tổ chức gặp mặt tri ân nguyên các lãnh đạo Viện QH-KT 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/