ĐẠI HỘI Chi đoàn Viện Quy hoạch - Kiến trúc lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2024

 • 3/28/2022 4:40:17 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch-Kiến Trúc Thanh Hóa tổ chức Đại hội Chi đoàn Viện Quy hoạch - Kiến trúc lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2024:

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Quy hoạch-Kiến Trúc Thanh Hóa tổ chức Đại hội Chi đoàn Viện Quy hoạch - Kiến trúc lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2024:

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/