Công bố quy hoạch phân khu số 2 + số 3 thuộc khu đô thị trung tâm Khu KT Nghi Sơn

 • 11/27/2020 8:13:54 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 26/11/2020, Công bố quy hoạch phân khu số 2 + số 3 thuộc khu đô thị trung tâm Khu KT Nghi Sơn, Thanh Hóa

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/