Công bố Mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa

 • 9/29/2020 10:37:55 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 17/9/2020 UBND huyện Triệu Sơn tổ chức Hội nghị Công bố  Mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

(Quyết định phê duyệt ...)

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/