Báo cáo Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Hà Trung

 • 11/18/2020 4:13:40 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 18/11/2020 tại sở Xây dựng Thanh Hóa, Viện QH-KT làm việc với Huyện Hà Trung và Sở Xây dựng về "Quy hoạch xây dựng Vùng huyện và Các Quy hoạch chung xây dựng Đô thị trên địa bàn huyện".

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/