Báo cáo QH phân khu khu đô thị số 5 tại UBND thị xã Nghi Sơn

 • 12/21/2020 4:10:22 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 16/12/2020, Viện QH-KT Thanh Hóa báo cáo QH PK 1/2000 khu đô thị số 9, số 10 tại UBND thị xã Nghi Sơn.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/