Báo cáo Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc đến năm 2035

 • 7/30/2019 3:01:23 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 28/7/2019 Viện QH-KT báo cáo Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc đến năm 2035

Phạm vi nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch :

Bao gồm toàn bộ diện tích thị trấn Hậu Lộc, xã Lộc Tân, xã Thịnh Lộc, xã Xuân Lộc và thôn Phú Thịnh xã Phú Lộc. Có giới hạn như sau:

    + Phía Bắc: giáp xã Tuy Lộc, Cầu Lộc;

    + Phía Nam: giáp sông Trường Giang và huyện Hoằng Hóa;

    + Phía Đông: giáp xã Hoa Lộc, Phú Lộc, Hòa Lộc;

    + Phía Tây: giáp xã Lộc Sơn, Mỹ Lộc, Văn Lộc.

Tính chất, chức năng:

- Là đô thị loại V, là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Hậu Lộc.

Quy mô:

- Quy mô dân số: Dân số hiện trạng khoảng 18.404 người; Dự báo dân số đô thị đến năm 2035 khoảng 26.000 người.

- Quy mô đất đai: Tổng diện tích quy hoạch: 1.712,8 ha.

Link: "Thông tin quy hoạch huyện Hậu Lộc"

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/