Viện QH-KT kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ

 • 3/8/2019 10:01:54 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 Ban lãnh đạo Viện QH-KT tổ chức đi thăm quan khu Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/