Làm việc chuyên gia Bỉ về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040

 • 12/27/2019 10:53:53 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 27/12/2019 Viện QH-KT Thanh Hóa làm việc với nhóm chuyên gia Bỉ về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa đến năm 2040.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/