LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

 • 5/2/2019 4:03:08 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 2/5/2019 được sự đồng ý của Đảng bộ Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa, chi bộ Quy hoạch - Kiến trúc II tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng: Trịnh Đức Nam.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/