Hội thảo khoa học về luật Quy hoạch và luật Kiến trúc

 • 10/7/2019 3:18:21 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Sáng 4-10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch kiến trúc và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Luật Quy hoạch và Luật Kiến trúc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Tham dự hội thảo có đại diện một số sở, ngành liên quan; Văn phòng UBND các huyện, thị xã, thành phố và các hội nghề nghiệp.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/