Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

 • 1/22/2022 8:59:49 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Ngày 22/01/2022 Viện Quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuên môn công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ngày 22/01/2022 Viện QH-KT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/