Hội nghị tổng kết Thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 4 năm 2019

 • 12/30/2019 4:32:01 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 30/12/2019 Viện QH-KT Thanh Hóa (Trưởng cụm thi đua số 4) tổ chức Hội nghị tổng kết Thi đua khen thưởng năm 2019, nhiệm vụ năm 2020.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/