Hội nghị Học tập, Quán triệt và Triển khai thực hiện nghị quyết

 • 11/18/2020 3:20:14 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 18/11/2020, toàn thể Ban lãnh đạo - CBNV-NLĐ Viện QH-KT Thanh Hóa tham gia trực tuyến: Học tập, Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối cơn quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Thông tin thời sự, cập nhật kiến thức mới.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/