Học tập Nghị quyết, chỉ thị của Bộ chính trị và các kết luận của Ban bí thư TW khóa XII

 • 8/29/2019 7:44:04 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 29/8/2019, Đảng bộ Viện QH-KT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết số 33/NQ-TW, số 35/NQ-TW, số 32/CT-TW của Bộ chính trị và các kết luận của Ban bí thư TW Đảng khóa XII.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/