Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia

 • 5/2/2019 2:46:14 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 25 tháng 4 năm 2019 Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia, giải Đồng  thể loại A cho đồ án quy hoạch " Điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hóa đến năm 2035 tầm nhìn 2050", đơn vị thực hiện Viện QH-KT Thanh Hóa và nhóm chuyên gia. 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/