Dự án Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao

 • 5/17/2019 3:36:44 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 15/5/2019 Viện QH-KT Thanh Hóa báo cáo UBND tỉnh Hà Nam nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án: Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tại xã Thụy Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/