Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa

 • 8/2/2022 10:18:13 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Sáng 1-8, Ban Chỉ đạo 902 đã tổ chức hội nghị cho ý kiến vào Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc TP Thanh Hóa. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 902 chủ trì hội nghị.

Đề án nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập phường thuộc TP Thanh Hóa nêu rõ: Nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa nhằm mở rộng không gian đô thị, xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I, là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật của tỉnh, góp phần xây dựng và phát triển Thanh Hoá trở thành tỉnh kiểu mẫu, một cực tăng trưởng mới của cả nước theo Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề án đã nêu lên phương án thành lập 7 phường thuộc TP Thanh Hóa gồm: Rừng Thông, Hoằng Quang, Hoằng Đại, Đông Tiến, Đông Khê, Đông Thịnh, Đông Văn. Sau khi nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa và thành lập các phường, TP Thanh Hóa có diện tích 228,22 km2, quy mô dân số 593.715 người, 48 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 37 phường, 11 xã.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/