Dâng hương tại Nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh

 • 2/3/2020 4:17:36 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 3/2/2020 Đoàn thanh niên Cộng sản Viện QH-KT Thanh Hóa cùng tham gia dâng hương tại Nhà tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/