ĐỀ ÁN QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC QUỸ ĐẤT TUYẾN ĐƯỜNG NỐI 3 QUỐC LỘ QL45-QL47-QL217

 • 8/20/2022 11:59:48 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 20/8/2022, Viện QH-KT Thanh Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo Đề án quản lý và khai thác quỹ đất dọc 2 bên tuyến đường giao thông nối Quốc lộ 217 với QL45 và QL47.

Tiếp tục cập nhật ...

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/