ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆN QH-KT THANH HÓA LẦN THỨ VIII

 • 4/27/2017 8:41:42 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Ngày 26/4/2017 Viện QH-KT Thanh Hóa tổ chức Đại hội Công đoàn Viện quy hoạch - Kiến trúc lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/