Công viên văn hóa xứ Thanh

 • 2/14/2017 3:58:58 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phó chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn đi kiểm tra thực địa, lấy ý kiến nhân dân về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa xứ Thanh

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/