Bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

 • 5/6/2022 2:42:40 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

Ngày 4 tháng 5 năm 2022 UBND tỉnh Thanh Hóa bổ nhiệm ông Ngô Ngọc Thực, Giám đốc Trung tâm quy hoạch kiến trúc 1, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Quyết định số: 1499/QĐ-UBND …

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/