XÉT TUYỂN VÒNG 2 TUYỂN DỤNG VÀO VIÊN CHỨC VIỆN QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THANH HÓA NĂM 2023

 • 5/10/2023 5:31:57 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo và mời thí sinh đến kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn đúng thời gian quy định

  Căn cứ quyết dịnh số 128/QĐ-VQHKT, ngày 06/5/2023 của Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng phòng vấn tuyển dụng viên chức năm 2023;

Quyết định số 107/QĐ – VHQKT, ngày 21/4/2023 của Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng Viên chức Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa.

Hội đồng tuyển dụng Viên chức năm 2023 tổ chức kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn cho 20 thí sinh (có danh sách kèm theo)

       - Thời gian: Vào hồi 8h00 ngày 20 tháng 5 năm 2023 (thứ bảy);   

       - Địa điểm: Hội trường tầng 6, trụ sở Viện Quy hoạch Kiến trúc Thanh Hóa – Số 747 Bà Triệu, phường Trường thi, thành phố Thanh Hóa;

       - Nội dung tài liệu ôn tập

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo và mời thí sinh đến kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn đúng thời gian quy định./.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/