Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu số 2 thuộc Khu đô thị trung tâm, Khu Kinh tế Nghi Sơn

 • 7/25/2016 9:16:43 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu số 2 thuộc Khu đô thị trung tâm, Khu Kinh tế Nghi Sơn

- Quyết định số: 1009/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/