Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ mát xã Hải Hòa và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia

 • 7/25/2016 9:20:22 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In
Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ mát xã Hải Hòa và Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia

- Quyết định số: 665/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/