Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân

 • 8/10/2016 8:59:10 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Resort Sao Mai Thanh Hóa, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân

- Quyết định số: 1994/QĐ-UBND

- Đồ án quy hoạch đang được trưng bày tại Cung triển lãm Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa

- Hồ sơ lưu trữ tại phòng CNTT và CSDL Viện QH-KT.

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/