Thi tuyển quốc tế Phương án thiết kế Điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

 • 7/15/2016 11:29:52 AM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Nội dung thi tuyển: Lập Phương án thiết kế Điều chỉnh quy hoạch phát triển đô thị Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa

Ban tổ chức thi tuyển: Sở xây dựng Thanh Hóa

Danh sách hội đồng tuyển chọn:

Tt

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh

1

Ông Ngô Văn Tuấn

Phó chủ tịch UBND tỉnh

Chủ tịch hội đồng

2

Ông Đào Vũ Việt

Giám đốc Sở xây dựng

Phó chủ tịch

3

Ông Ngô Hoàng Kỳ

VP UBND tỉnh

 

4

Ông Lê Trọng Hân

Sở Công thương

 

5

Ông Phạm Duy Phương

Sở VH-TT-Du lịch

 

6

Ông Phạm Văn Tuấn

UBND Sần Sơn

 

7

Ông Lê Thế Thiệp

Viện QH-KT

 

8

Ông Nguyễn Minh Huân

Sở xây dựng

 

9

Ông Phạm Tiến Dũng

Sở TN-MT

 

10

Ông Lê Huy Việt

Hội QH

 

11

Ông Mai Xuân Thông

Hội XD

 

12

Ông Mai Huy Hoàng

VP UBND tỉnh

 

 

Đơn vị Tham gia và kết quả xếp hạng:

Mã số

Đơn vị tham gia

Xếp hạng

01

Công ty JINA Architects co., LTD (Hàn Quốc)

Nhất

02

S.A.S DE-SO Architects – urbanistes (Pháp)

Nhì

03

Công ty Salvador Peres Arroyo (Tây Ban Nha)

Ba

04

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế ADA và cộng sự (Pháp)

 

05

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế VHA (Pháp)

 

Một số hình ảnh:

 

 

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/