Quy hoạch chung sử dụng đô thị Cống Trúc, huyện Quảng Xương đến năm 2025

 • 8/26/2016 2:30:03 PM
 • Cập nhật bởi : Lưu Tùng Dương
 • In

Phê duyệt quy hoạch chung sử dụng đô thị Cống Trúc, huyện Quảng Xương đến năm 2025
Ngày ban hành 22/08/2016
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3147_signed.pdf
 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/