Công bố điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Quý Lộc huyện Yên Định đến năm 2035

 • 7/10/2023 4:06:18 PM
 • Cập nhật bởi : Phạm Thị Ngọc
 • In
Sáng ngày 8/7/2023, UBND huyện Yên Định đã tổ chức hội nghị công bố quyết định và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quý Lộc huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035. Đến tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Bình – phó chủ tịch huyện Yên Định; Nguyễn Văn Tùng – phó Viện trưởng Viện quy hoạch kiến trúc Thanh Hóa, các đồng chí bí thư thị trấn, lãnh đạo HĐND & UBND và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thị trấn, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn; lãnh đạo các xã phường và cán bộ thôn trên địa bàn Thị trấn.

Thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định là thị trấn, đô thị loại V, trung tâm thương mại dịch vụ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, du lịch; có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc huyện Yên Định.

Trên cơ sơ đồ án quy hoạch chung đô thị Quý Lộc đã được phê duyệt năm 2016, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Quý Lộc đến năm 2035 đã rà soát, đánh giá các vấn đề hiện trạng xây dựng, kết quả thực hiện công tác đầu tư xây dựng, xác định các vấn đề còn tồn tại cần giải quyết.

Quý Lộc có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, đầu mối giao thương đường bộ, đường thủy, trung tâm dịch vụ, thương mại quan trọng của vùng Tây Bắc huyện Yên Định và các huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy. Quý Lộc được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2003, danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới năm 2005, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2013.

Là thị trấn có nền kinh tế phát triển, với mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, huyện Yên Định; Quy hoạch kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Định nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng xác định và đề ra các chương trình, giải pháp phát triển đô thị Quý Lộc với động lực phát triển là dịch vụ, thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

 

 • http://tuoitre.vn/                                                                  http://www.nhandan.com.vn/